Tüzük

     

 

 

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

                               TÜZÜĞÜ

 

   Derneğin Adı ve Merkezi

   Madde 1- Derneğin adı “Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği”dir. Türkiye’de beyaz eşya üretimi yapan teşebbüsler tarafından kurulmuş bir dernek olup ana üretici olarak yurt içinde veya yurt dışında beyaz eşya ya da küçük ev aletleri ya da iklimlendirme ürünleri üreten ve ana faaliyet konusu olarak Türkiye’de bunların genel dağıtımını yapan teşebbüslerden oluşan bir dernektir. Derneğin kısaltılmış adı TÜRKBESD’dir. Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2-Derneğin amacı, Türkiye’de beyaz eşya, küçük ev aletleri ve iklimlendirme ürünlerinin sanayisinin ve ticaretinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası ticaretin artırılması, markaların uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirilmesi, teknik mevzuat,  enerji verimliliği, çevre uyumu konularında çalışmalar yapılması, sektörün teknolojik gelişmelerinin takip edilmesi, üyelerin ticari faaliyetlerde bulunurken karşılaştıkları sorunlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulmasıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek; ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak; uluslararası sektörel entegrasyonu; özellikle Avrupa Birliği’ne sektörel entegrasyonu ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek; sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak ve sektörün enerji verimliliği, çevre uyum yasaları ve yönetmeliklerini üyeleri ve sektör adına yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

 

          Tüzüğün tamamına aşağıda linkten ulaşabilirsiniz.

/userfiles/files/T%C3%9CRKBESD%20T%C3%9CZ%C3%9CK.pdf