Fırın

       · Fırınları yanıcı ortamlardan uzağa yerleştiriniz

· Pişirme sürecinde, fırın kapağını gerekmedikçe açmayınız

· Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce çözülmesini sağlayınız

· Fırını, pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatınız