APPLIA Yaz Dönemi Toplantıları (5-7 Haziran 2023)

APPLIA (Home Appliances Europe) yaz dönemi toplantıları 5-7 Haziran tarihlerinde TÜRKBESD’in organizasyonunda İstanbul’da gerçekleştirildi. Beyaz eşya sektöründeki lider şirketlerin üst düzey yöneticileri, pek çok Avrupa ülkesindeki ulusal derneklerin temsilcileri ve APPLİA sekretaryasından oluşan yaklaşık 120 kişilik yoğun bir katılım oldu. Toplantılarda Avrupa Birliğindeki sektörle ilgili düzenlemeler ve ülkelerdeki sektörel gelişmeler ele alındı.