YENİ ENERJİ ETİKETİ

 

Bağlam

Yeni “Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında enerji etiketlerinin düzenlenmesine ilişkin önemli değişiklikler yapılacaktır.

İlk güncellenen enerji etiketleri; 2021 Mart ayından itibaren piyasada görünmeye başlayacaktır. Yeniden sınıflandırılan etiketler; ilk aşamada, çeşitli ev aletlerini içeren ve aşağıda belirtilen ürün gruplarına uygulanacaktır: bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri, şarap saklama dolapları da dâhil olmak üzere buzdolapları, dondurucular ve derin dondurucular.

Tüketiciler;  2021 Mart ayından itibaren, söz konusu yeni etiketleri hem fiziksel olarak mağazalarda hem de çevrimiçi olarak internette görebileceklerdir. Yeni enerji etiketleri, aşamalı olarak uygulanacaktır:

Teknoloji ilerledikçe ürünlere eklenen '+' sınıfları yok olmaktadır. İleride etiketlerde yalnızca A (en verimli) ile G (en az verimli) sınıfları kalacaktır.

 

Sorular ve Cevaplar (Soru-Cevap)

 

S1. TÜRKBESD yeni enerji etiketi çerçevesi hakkında ne düşünüyor?

C1: Yeni enerji etiketi; sektörde daha sürdürülebilir ürünler üretmek için atılan büyük adımları yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun inovasyona daha fazla yer açmak için bir yol bulması gerekiyordu ve etiketleri yeniden sınıflandırma fikri böyle doğdu. Yeni enerji etiketleri, 2021 Mart ayından itibaren piyasada görünmeye başlayacaktır.

Yeni etiketler, 2021'in Mart ayından itibaren mağazalarda olacaktır. Tahmin edebileceğiniz üzere şu an karşı karşıya olduğumuz en büyük güçlük; revize edilmiş enerji etiketi hakkında, tüketiciler ve perakendecilerle iletişim kurulmasıdır.

S2.  Bu iletişim güçlüklerinin neler olduğunu açıklayabilir misiniz?

C2: Her yeniden sınıflandırma işlemi; tüketiciler ve piyasadaki denetim makamları tarafında karışıklık yaratma riski taşır. Tüketiciler, değişiklik nedeniyle, yeni bir cihaz satın alırken güçlük çekebilirler. Zira daha önce sınıflandırma ölçeğinin en üstünde yer alan ve kaynak verimliliğine sahip birçok ürün, artık alt sınıflarda yer alacaktır. Bununla birlikte sarı, turuncu ve kırmızı sınıfların bugünden itibaren en son teknoloji ürünleri içereceğini vurgulamak gerekir.

Aşılması gereken en büyük zorluklardan biri de, değişimin ilk aşamasında, eski ve yeni etiketlerin piyasada aynı anda bulunacak olmasıdır. Yeni etiketler; ilk etapta sadece bulaşık makinelerine, çamaşır makinelerine, kurutmalı çamaşır makinelerine, buzdolaplarına ve donduruculara uygulanacaktır. Dolayısıyla bu ürünler yeni bir enerji etiketine sahip olacak olsa da fırınlar, klimalar, çamaşır kurutma makineleri, su ısıtıcıları ve ısıtma cihazları gibi diğer cihazlar, bir kaç sene daha mevcut etiketleriyle piyasada kalacaktır.

Son olarak, diğer bir önemli zorluk da, birkaç ay boyunca tüketicilerin piyasada iki etiket (mevcut etiket ve yeniden sınıflandırılan etiket) görecek olmasıdır. Ürünün aynı anda iki etikete sahip olması, çift testin gerekli olabileceği yerlerde, üreticiler açısından ciddi bir yük oluşturur. Perakende satış yapılan mağazalarda yeniden etiketleme yapmak için ciddi bir çaba sarf edilmesi gerekir ve bu durumun piyasa denetimi makamları ve mağaza sahipleri nezdinde karışıklık yaratma riski vardır.

Bugün, üreticiler, geçiş döneminde karışıklığı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almaktadır.

S3. Yeni etiketin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

C3: Yeni etiketin yenilikçi bir unsuru da tüketicilerin ilgilendikleri ürünleri akıllı telefonlarıyla tarayarak ürün hakkında ticari olmayan, ek bilgiler almasını sağlayan QR kodunun uygulamaya konulmasıdır. Bu bilgiler; yeni ürün kayıt veritabanı EPREL (Enerji Etiketlemesine yönelik Avrupa Ürün Veritabanı) ya da firmaların web siteleri aracılığıyla, ürün bilgi sayfalarından elektronik formatta alınabilecektir.

Etikette performans, su tüketimi, gürültü emisyonu veya depolama kapasitesi gibi enerjiyle ilgili olmayan özellikler hakkında bilgi sağlama uygulamasına devam edilecektir. Kuşkusuz, her ürün türünün benzersizliği farklı kriterler oluşturmaktadır ve Avrupa Komisyonu, kapsamlı araştırmalardan sonra, her ürün için uygun şekilde, yıllık veya saatlik tüketimi kWh cinsinden ifade etmeyi tercih etmiştir.

Bunun yanı sıra, simgeler, tüketiciler tarafından daha net olarak anlaşılabilecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.

S4. Tüketici, yeni enerji etiketini anlayacak ve yeni satın alma alışkanlıkları benimseyecek mi?

C4: Bu, ev aletleri sektörünün temel arzusudur. Yeni enerji etiketlerinin; enerji verimliliği alanındaki ilerlemeleri desteklemeye, tüketicilerin doğru seçimi yapmasına yardımcı olmaya ve uygun maliyetli yenilikleri teşvik etmeye devam etmesini temenni ediyoruz.

Yeni etiketin başarısı açısından belirleyici olacak temel faktör, hedef odaklı kampanyalardır. Bu kampanyalarda, ürünün verimliliğinin azalmadığı ve gerçekte etiketin yeniden sınıflandırıldığı mesajı iletilmelidir.  

S5.  Yeni enerji etiketi, son yıllarda olduğu gibi, ürünlerin enerji verimliliğini daha da artıracak mı?

C5: Yeni enerji etiketi; enerji verimliliğinde kaydedilen ilerlemeyi desteklemeye ve uygun maliyetli yenilikleri teşvik etmeye devam etmek için tasarlanmıştır. Ev aletleri üreticileri, sürdürülebilirliğe yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, enerji ve kaynak açısından daha verimli ürünler geliştirmek için yatırımlar yapmaktadır.

S6. Ev aletleri üreticileri, ürün bilgi formunun dijitalleştirilmesi hakkında ne düşünüyor?

C6: EPREL veritabanında ya da firmaların web sitelerinde yer alacak ürün bilgi formu; tüketicilerin ve bayilerin etiketlere ve temel ürün bilgilerine daha kolay erişmesini sağlayarak sürecin dijitalleştirilmesini kolaylaştıracaktır.

S7. Yeni etiket, tüketiciler için daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak mı?

C7: Böyle bir potansiyele sahip. Enerji etiketinin oluşturulmasından bu yana sektörün kaydettiği ilerlemeye baktığımızda, bazı iyi uygulama örnekleri görüyoruz -örneğin bugün bir buzdolabı, 20 yıl önce bir buzdolabının tükettiği enerjinin sadece dörtte birini tüketiyor, bulaşık makinesi kullanmak bulaşıkları elde yıkamaya kıyasla yaklaşık 3 kat enerji tasarrufu sağlıyor.

Ev aleti üreticileri, sürdürülebilirliğe yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yatırım yapıyorlar.

S8. Enerji tasarrufu potansiyeli nedir?

C8: Enerji tasarrufu potansiyeli, özellikle de hak ettikleri popülariteyi henüz kazanamamış ürünler söz konusu olduğunda, oldukça yüksektir. Örneğin, bulaşık makineleri bugün elde bulaşık yıkamaya kıyasla 3 kat daha az enerji ve 10 kat daha az su tüketmektedir.

Enerji verimliliği, tüm özelliklerin sadece bir yönüdür. Gelecek, birbirine bağlı ve akıllı cihazlara ait olacaktır. Örneğin ileride buzdolapları, gıdaların bozulmasını önlememize yardımcı olacak; klimalar doğru sıcaklığı ayarlayarak sadece ihtiyaç duyduğumuz kadar enerji tüketmemizi sağlayacak.

S9. Tüketiciler için faydaları nelerdir?

C9: Üreticiler, tüketicilere mükemmel ürünler sunmaya çalışıyorlar ve tüketiciler, sürdürülebilirlik kaygısıyla üretilen cihazlardan daha fazla yararlanmaya devam edecekler.

Sınıflandırma ölçeği, tüketicilerin daha net bir şekilde anlamasını sağlama niyetiyle yeniden tasarlandı. QR kodun, tüketicilere daha iyi yaşam tarzları sağlanmasına ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmasını umuyoruz.

S10. “A” sınıfları doldurulacak mı?

C10: Enerji etiketlerini revize ederken A sınıflarının ilk başta boş kalması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, günümüzün en iyi ürünlerini, sınıflandırma ölçeğinin alt sıralarında göreceğiz. Bu yüzden ürünün aslında eskisi kadar verimli olduğu gerçeğiyle ilgili iletişim büyük bir önem taşıyor.

S11. Yeniden sınıflandırma sonucunda birçok yeni modelin piyasaya sürülmesini bekliyor musunuz?

C11: Yeni ve daha iyi ürünler geliştirmek, sektörün temel işidir ve biz, bunun devam edeceğine inanıyoruz.

S12. Yeniden etiketlemenin (çift etiketleme) satış noktasında nasıl işleyeceğini düşünüyorsunuz?

C12: Ev aletleri sektörü, perakendecilerin bilgilerine güven duymakta ve perakendecilerin müşterilerine mümkün olan en yüksek düzeyde bilgi sağlamaya istekli olduğunu düşünmektedir.

S13. EPREL nedir ve tüketiciler için yararlı bir araç mıdır?

C13: Enerji Etiketlemesine yönelik Avrupa Ürün Veritabanı, ürünlerin kaydedildiği çevrimiçi veritabanıdır ve Avrupa Komisyonu tarafından yönetilmektedir. Veritabanı; enerji etiketlerine ilişkin yönetmelikler kapsamında yer alan lambalar, ısıtma cihazları, ekranlar, fırınlar, çamaşır makineleri gibi ürünlerin enerji performansı hakkında veriler içermektedir. Ürünün enerji verimliliği sınıfı ve teknik bilgi sayfaları, veritabanına dahil edilen bilgilere örnek olarak verilebilir. Veritabanı, üç bölümden oluşmaktadır: üreticilerin ürünlerini kaydettikleri bölüm, kamu kurumlarının piyasa denetim faaliyetlerini destekleyen bölüm ve tüketicilerin veritabanına dahil edilen veriler arasında seçilen verilere erişebileceği kamuoyuna açık bölüm. 

Tüm ürünlerin Avrupa pazarında satılabilmesi için, piyasaya sunulmadan önce EPREL'e kaydedilmesi gerekmektedir. EPREL, şartları karşılamayan ürünleri hızlı bir şekilde tespit etmek için piyasa denetimi faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Piyasa denetim makamlarının, kuralları daha gevşek uygulayan şirketleri belirlemesine olanak sağlar. EPREL; daha sonra tüketicilerin veritabanında enerji etiketlerini ve ürün bilgi sayfalarını aramasına ve bir modeli başka bir modelle diğeriyle karşılaştırmasına fırsat da sağlayacaktır.

S14. Yeni etiket, artı işaretleri içeren eski etikete kıyasla daha kolay anlaşılır bir etiket mi?

C14: Yeni enerji etiketinin tasarım hedeflerinden biri de tüketicilere karşı daha net olmak ve iyileştirmelere daha fazla olanak sağlamaktı.

S15. Sizce tüketicilerin etikete duydukları güven muhafaza edilecek mi?

C15: Etikete duyulan güven, Otoritelerin ulaşmak istediği enerji verimliliği hedefleri açısından tanımlayıcıdır. Sektörümüz büyük ölçüde piyasa denetim makamlarına ve EPREL veritabanının ve firmaların websitelerinde yer alacak ürün bilgi formları aracılığı ile tüketicilere ayrıntılı bilgi sağlama potansiyeline güvenmektedir. Yeni etiket, enerji verimliliğinin önemini vurgulamak için bir fırsat sunmakta, Avrupa ve ülkemizde geçerli bir standart oluşturmaya devam etmektedir.

Kuşkusuz, her türlü dönüşüm ve bunun yol açacağı karışıklık; enerji verimliliğini ölçmede ve sürdürülebilir seçimler yapmada çok değerli bir araca duyulan mevcut güveni riske atmaktadır. Bu nedenle, ilerideki değişiklerin çok dikkatli bir şekilde yapılması ve bilimsel verilere dayandırılması gerekmektedir.

S16. Tüketicileri daha verimli cihazları satın almaya teşvik eden faktörler nelerdir?

C16: Sektörümüzün geçmiş deneyimleri; parasal teşviklerin, tüketicinin satın alma davranışını şekillendirebildiğini göstermektedir.