TÜRKBESD Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektörü
Geleceği Bugün Şekillendirmek
ÖNSÖZ
 
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Türkiye’nin en önde gelen firmalarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan beyaz eşya sektörünü temsil etmektedir. Dernek bünyesinde yer alan firmalar Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux ,Haier Europe,  Silverline, Vestel ile sektörün %90’ını oluşturmaktadır. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik ile beyaz eşya ithalatı yapan tedarikçiler ve küçük ev aleti üreten veya ithal eden tedarikçileri de içerek şekilde sektörde daha kapsamlı bir temsiliyet hedeflenmiştir. Zaman içinde yeni üyelerimiz ile daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline gelmeyi öngörüyoruz.
Beyaz eşya sektörü yılda 4,5 Milyar $ civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar $ dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biridir. Üretimin miktar bazında %76’i değer bazında %50-55’i ihraç edilmektedir.  Türkiye beyaz sanayisi  Çin’den sonra dünyadaki ikinci en büyük, Avrupa’daki en büyük  üretim üssü konumundadır.. Ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’dir. 100’den fazla ülkeye ihracat yapılmakta olup sektör ihracatta dünya sıralamasında 7. sırada bulunmaktadır. 
Üretim kapasitesinin yanında Ar-Ge, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da Türkiye beyaz eşya sektörü dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişmelere çok hızlı uyum sağlanmakta ve sektörün üstün   inovasyon kabiliyeti  daha da ileriye götürülmektedir.
 
Dünya beyaz eşya sektörünün önümüzdeki 5 senede güçlü büyüme temposunu sürdüreceği öngörülmektedir. 2019 yılından itibaren 2024 yılına kadar ortalamada, satış değeri olarak %2,9, satış adedi olarak ise %2,5 oranında büyüme beklenmektedir. Buna göre, dünya beyaz eşya sektörünün 2024 yılında 557 milyon adet ve 285 milyar USD büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeden Türkiye’nin pay alabilmesi, rekabet gücünü koruyarak zaman içinde payını daha da artırabilmesi ve pazarda dünya lideri olabilmesi için sektörün önümüzdeki dönemde son derece önemli gördüğü konular bu rapor kapsamında detaylı bir şekilde ele alınmıştır.  
 
Sektörün dijital dönüşüm sürecindeki yeri ve rekabetçi yapısının korunması, küresel gelişmeler çerçevesinde incelenmiştir.  Çalışmaların, ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında daha ileriye taşıyacağına inandığım beyaz eşya sektöründeki tüm paydaşlarımıza ışık tutmasını dilerim. 
 
 
          Can Dinçer
Yönetim Kurulu Başkanı
Beyaz Eşya Sektörü
Geleceği Bugün Şekillendirmek
ÖNSÖZ
 
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Türkiye’nin en önde gelen firmalarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan beyaz eşya sektörünü temsil etmektedir. Dernek bünyesinde yer alan firmalar Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux ,Haier Europe,  Silverline, Vestel ile sektörün %90’ını oluşturmaktadır. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik ile beyaz eşya ithalatı yapan tedarikçiler ve küçük ev aleti üreten veya ithal eden tedarikçileri de içerek şekilde sektörde daha kapsamlı bir temsiliyet hedeflenmiştir. Zaman içinde yeni üyelerimiz ile daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline gelmeyi öngörüyoruz.
Beyaz eşya sektörü yılda 4,5 Milyar $ civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar $ dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biridir. Üretimin miktar bazında %76’i değer bazında %50-55’i ihraç edilmektedir.  Türkiye beyaz sanayisi  Çin’den sonra dünyadaki ikinci en büyük, Avrupa’daki en büyük  üretim üssü konumundadır.. Ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’dir. 100’den fazla ülkeye ihracat yapılmakta olup sektör ihracatta dünya sıralamasında 7. sırada bulunmaktadır. 
Üretim kapasitesinin yanında Ar-Ge, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da Türkiye beyaz eşya sektörü dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişmelere çok hızlı uyum sağlanmakta ve sektörün üstün   inovasyon kabiliyeti  daha da ileriye götürülmektedir.
 
Dünya beyaz eşya sektörünün önümüzdeki 5 senede güçlü büyüme temposunu sürdüreceği öngörülmektedir. 2019 yılından itibaren 2024 yılına kadar ortalamada, satış değeri olarak %2,9, satış adedi olarak ise %2,5 oranında büyüme beklenmektedir. Buna göre, dünya beyaz eşya sektörünün 2024 yılında 557 milyon adet ve 285 milyar USD büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeden Türkiye’nin pay alabilmesi, rekabet gücünü koruyarak zaman içinde payını daha da artırabilmesi ve pazarda dünya lideri olabilmesi için sektörün önümüzdeki dönemde son derece önemli gördüğü konular bu rapor kapsamında detaylı bir şekilde ele alınmıştır.  
 
Sektörün dijital dönüşüm sürecindeki yeri ve rekabetçi yapısının korunması, küresel gelişmeler çerçevesinde incelenmiştir.  Çalışmaların, ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında daha ileriye taşıyacağına inandığım beyaz eşya sektöründeki tüm paydaşlarımıza ışık tutmasını dilerim. 
 
 
          Can Dinçer
Yönetim Kurulu Başkanı
 
                                                                                Beyaz Eşya Sektörü
                                                                      Geleceği Bugün Şekillendirmek
                                                                                         ÖNSÖZ
 
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Türkiye’nin önde gelen firmalarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan beyaz eşya sektörünü temsil etmektedir. Dernek bünyesinde yer alan firmalar; Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux ,Haier Europe,  Silverline, Vestel ile sektörün %90’ını oluşturmaktadır. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik ile beyaz eşya ithalatı yapan tedarikçiler ve küçük ev aleti üreten veya ithal eden tedarikçileri de içerecek şekilde sektörde daha kapsamlı bir temsiliyet hedeflenmiştir. Zaman içinde yeni üyelerimiz ile daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline gelmeyi öngörüyoruz.
 
Beyaz eşya sektörü yılda 4,5 Milyar $ civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar $ dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biridir. Üretimin miktar bazında %76’i değer bazında ise %50-55’i ihraç edilmektedir.  Türkiye, beyaz eşya sanayisi  Çin’den sonra dünyadaki ikinci en büyük, Avrupa’daki en büyük  üretim üssü konumundadır. Ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’dir. 100’den fazla ülkeye ihracat yapılmakta olup sektör ihracatta dünya sıralamasında 7. sırada bulunmaktadır.
 
Üretim kapasitesinin yanında Ar-Ge, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da Türkiye beyaz eşya sektörü dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişmelere çok hızlı uyum sağlanmakta ve sektörün üstün  inovasyon kabiliyeti  daha da ileriye götürülmektedir.
 
Dünya beyaz eşya sektörünün önümüzdeki 5 senede güçlü büyüme temposunu sürdüreceği öngörülmektedir. 2019 yılından itibaren 2024 yılına kadar ortalamada, satış değeri olarak %2,9, satış adedi olarak ise %2,5 oranında büyüme beklenmektedir. Buna göre, dünya beyaz eşya sektörünün 2024 yılında 557 milyon adet ve 285 milyar USD büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeden Türkiye’nin pay alabilmesi, rekabet gücünü koruyarak zaman içinde payını daha da artırabilmesi ve pazarda dünya lideri olabilmesi için sektörün önümüzdeki dönemde son derece önemli gördüğü konular bu rapor kapsamında detaylı bir şekilde ele alınmıştır.  
 
Sektörün dijital dönüşüm sürecindeki yeri ve rekabetçi yapısının korunması, küresel gelişmeler çerçevesinde incelenmiştir.  Çalışmaların, ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında daha ileriye taşıyacağına inandığım beyaz eşya sektöründeki tüm paydaşlarımıza ışık tutmasını dilerim. 
 
 
          Can Dinçer
Yönetim Kurulu Başkanı
 

TÜRKBESD sektör raporunun tamamına ulaşmak için linki tıklayınız.

/userfiles/files/T%C3%9CRKBESD%20Beyaz%20E%C5%9Fya%20Sekt%C3%B6r%20Raporu%20.pdf