TÜRKBESD Basın Bülteni_21 Nisan 2020

 

Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’ne (TÜRKBESD) üye şirketlerin 2020 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında arttı. Sektör ilk çeyrekte güçlü ihracatını ve üretimini korumayı başardı. COVID-19 pandemisinin etkilerinin Nisan ayı itibariyle daha net hissedileceğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektör olarak bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. TÜRKBESD üyelerinin ürün ve hizmetleri; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi ve uygulama düzenlemeleri, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arzetmektedir” dedi.

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) Ocak-Mart 2020 verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019 yılına göre yüzde 11 oranında büyüdü. İhracat oranı yüzde 3 oranında artarken, üretim seviyesi de korundu.

COVID-19 pandemisine rağmen Mart ayında Türkiye’de 6 ana ürün grubundaki beyaz eşya satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 oranında arttı. Ancak ihracat yüzde 5 oranında azaldı.

Nisan ayı itibariyle pandeminin etkisinin daha net şekilde hissedileceğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer,  “2020’nin ilk üç ayında iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artmış durumda. İç pazarda şu ana kadar başarılı bir performans sergiledik ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale gelecektir. Bu süreci çok dikkatli yönetmemiz ve önlem almamız gerekiyor” dedi.

Önceliğin toplum sağlığı olduğunu vurgulayan Dinçer, bu konuda sektöre önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade etti: “Öncelikle bu süreçte kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. TÜRKBESD üyeleri olarak hastanelere beyaz eşya yardımı ve ürün ve servis hizmetlerimizde sağladığımız bazı özel uygulamalarımızla bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir.”

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, bu noktada yeni ürünlerin montajı ve arızalı ürünlerin onarımı için yetkili servis hizmetinin çok kritik olduğunun altını çizerek, “Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de ürün ihtiyacı ya da arıza durumlarında onarım ihtiyacı doğmaktadır. 16 Nisan’da yayınlanan genelge ile servis hizmeti vermek için dışarıdan olduğunu belgeleyen yetkili servis çalışanlarının sokağa çıkma yasağı dışında tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uygulamanın devamını diliyoruz” dedi.

Türkiye Beyaz Eşya sektörünün 600 bin dolaylı 60 bin doğrudan istihdam sağladığını hatırlatan Dinçer, “Covid-19 krizi en büyük ihracat pazarımız Avrupa’yı dramatik bir şekilde etkiledi. Diğer pazarlarda da etkileri görülüyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi düzenlemeleri ve uygulamalar, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Beyaz eşya sektörünün ihracat performansının gözetilmesi açısından sektörün kritik girdilerinde gümrük birliğine tabi olmayan ürünler için gümrük vergilerinin ve sair girdilerde İGV’nin sıfırlanması sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir.“Kısa çalışma ödeneğinden” faydalanmaya yönelik kolaylaştırıcı ek önlemler İstihdamı korumak açısından destekleyici olacaktır.  Ayrıca şirketlerin maliyetleri içerisinde büyük yer tutan ve sabit nitelikli olan personel giderlerinin azaltılması yönünde sağlanacak diğer teşvikler de rahatlatıcı olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda olumlu etkilerini gördüğümüz ÖTV sıfırlanmasının beyaz eşya ile birlikte küçük ev aletleri ve televizyon ürün grubuna genişletilerek uygulanmasının müşteri alım gücünü destekleyeceğine ve iç pazarın canlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Dinçer, “Pandemi krizi diğer sektörlerde olduğu gibi beyaz eşya sektörünün de gelecek dönemde dijitalleşme, yapay zekâ, otomasyon ve bulut tabanlı teknolojilere daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ortaya koydu. Sektörümüz bu alanlarda Ar-Ge teşviklerine ihtiyaç duymaktadır” dedi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karada, Türkiye’nin dünya beyaz eşya üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman maliyetlerini azaltacak bazı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kara, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından 18 Mart’ta açıklanan tedbir paketinde, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla finansman desteğine yer verilmektedir. Sektörümüz açısından da çok değerli olan bu önlemlere ilave bazı düzenlemeler ile sağlanan fayda artacaktır. SGK vergi ve prim ödemelerindeki ertelemeler otomotiv sektöründe imalat ve toptan satış firmalarını da kapsarken, beyaz eşya sektöründe sadece perakende satış şirketleri kapsama alınmıştır. Sektörün geri kalanı açısından zorluk yaratacak bu uygulamanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece bazı sektörlerin yükümlü olduğu Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemeleri Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir. Ancak ödemelerin 1 yıl süre ile ertelenmesi ve 2021 yılının ikinci yarısında tekrar ele alınmasının bu zorlu süreçte, şirketlerin maliyetlerinin azaltılmasını yardımcı olacağını değerlendiriyoruz” dedi.

Sektörün COVID-19 pandemisine karşı aldığı önlemlere dikkat çeken TÜRKBESDYönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da,“150’ye yakın ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak, ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve en üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. Avrupa Ev Aletleri Birliği-APPLIA’nın (Home Appliance Europe) önerileri ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin resmi mercilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda üye firmalarımız hızla eylem planlarını uygulamaya geçirdi. Tüm ofis, üretim tesisi, bayi ve mağazalarımızda ek hijyen önlemleri aldık. El antiseptiği istasyonları kurulması, tüm çalışma ortamlarının dezenfektasyonu, maske ile çalışma uygulamasına geçtik. Bayi, mağaza ve yetkili servis çalışanlarımıza tek kullanımlı eldivenler sağlandı. Mağazalara müşteri kabulü ve çalışma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Mağaza deneyim alanlarını kapattık. Tüm çalışanlara koruyucu önlemlerle ilgili bilgilendirme eğitimleri veriyoruz.  Uzaktan çalışabilecek personel evden çalışma düzenine geçirilmiş olup, ofis, mağaza ve üretim tesislerimizde çalışanlar ve yetkili servis çalışanlarımıza her sabah ateş ölçümü yapılıyor. Üretim tesislerimizde vardiya yoğunluğunu sosyal mesafe kurallarına göre azalttık. Ağız-burun maskesi, siperlikli yüz maskesi kullanımı gibi uygulamaların yan sıra, bulaşmayı önleyecek ya da olası vaka durumunda tespiti kolaylaştıracak çalışma modellerini hayata geçirdik. Yemekhanelerde servis hijyen kuralları gereği teması engelleyecek şekildedüzenlendi. Çalışanların sağlık takibini titizlikle yapmaktayız. Çalışanlarımız için ulaştırma araç sayılarımızı da aralıklı oturma düzenine göre artırdık. Yetkili servislerimiz, onarılan ürünleri dezenfekte edildikten sonra müşterilere ulaştırıyor” dedi.