TÜRKBESD Basın Toplantısı 21 Ekim 2019

 

Beyaz Eşya ilk 9 ayda ihracat ile üretim kapasitesini korudu

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, ilk 9 ayda iç pazardaki satışlar geçen yıl aynı döneme göre adet bazında yüzde 10 oranında daraldı. İhracat yüzde 1 oranında artarken , üretim yüzde 2 oranında azaldı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz iç pazardaki daralmaya karşın yüzde 75 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.

 

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Ocak-Eylül 2019 verilerini ve sektörle ilgili son gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. TÜRKBESD verilerine göre iç satışlarda daralma eğilimi 2019 yılının ilk 9 ayında da sürdü. Adet bazında satışlar bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 10 daraldı. Sektör iç satışlardaki daralmayı ihracat ile dengeledi; ihracat geçen yıl Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 1 oranında arttı. Üretim ise yüzde 2 oranında daraldı. Basın toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz iç pazardaki daralmaya karşına yüzde 75 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor istihdam için direniyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.

Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinçer, beyaz eşya sanayi üretiminin ekonomik dalgalanmalardan dayanıklı tüketim grubunun geneli kadar etkilenmediğine dikkat çekerek ihracatın önemini vurguladı.

Can Dinçerşunları söyledi:

“Beyaz eşya ihracat hacmimiz 2018 sonu itibariyle yaklaşık 20 milyon adet seviyesine ulaştı. İhracat hacmimiz sürekli artarken yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla cari dengeye pozitif etkimiz yıllar itibariyle artış gösteriyor.  Türkiye Beyaz Eşya sektörü AR-GE, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da ülke ortalamasının üzerindedir. Teknolojik gelişmeler sektörümüzün omurgasını oluşturmaya başladı. Günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde bir yandan fabrikalarımızın otomasyon seviyesini yükselterek, yapay zeka uygulamaları ve büyük veriyi analiz ederek üretim süreçlerimizi geliştiriyor, verimi ve kaliteyi artırırken, maliyetlerimizi düşürüyoruz. Ar-Ge teşvikleri sektörün dönüşümü ve uluslararası rekabet gücünü artırması yolunda önemli bir destek olacaktır”

Brexit sürecine değinen TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olan İngiltere’deki gelişmelerden etkilenebileceğini belirtti. İngiltere’ye olan ihracatının korunması için de bazı düzenlemelere ve ihracat teşviklerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dinçer, geçen yıl devreye giren ve Haziran sonuna kadar geçerli olan ÖTV sıfırlanması uygulamasının sektöre önemli bir destek oduğunu da hatırlattı.  Beyaz eşyanın artık lüks tüketim maddesi olmaktan çıktığını söyleyen Dinçer, sektörün ÖTV’nin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması talebini yineledi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, tüzükte yaptıkları değişiklikle derneğin üretici olmayan firmaları da bünyesine katma yolunda oduğunu anlattı. Bu bağlamda Electrolux’un TÜRKBESD’e üye olduğunu açıklayan Dinçer, önümüzdeki süreçte küçük ev aletleri firmalarının da TÜRKBESD’e üye olması için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Basın toplantısında Avrupa Birliği’nin 2021’de yürürlüğe girecek yeni enerji etiketi uygulaması da gündeme geldi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı bu konuda şunları söyledi: “Yeni enerji etiketi uygulamasına geçiş 2030 yılına kadar Türkiye’de konutlardaki elektrik faturalarında 23 milyar TL tasarruf sağlayacak. Karbon salımını da 14 milyon ton azaltacak. Yeni enerji etiketine geçiş sürecinde desteğe ihtiyacımız var. Beklediğimiz destekleri yetkililere ilettik, gelişmeleri takip ediyoruz. Maliyeti daha yüksek olan enerji verimli ürünlerle ilgili teşvikler sağlanması da bu süreçte önemli bir adım olur”

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuzda, sektörün uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi için beyaz eşyanın en önemli girdisi olan yassı çelikle ilgili destek ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yavuz, “İhracat yapan sektörler için yassı çelik temel ham madde konumunda ve makro ekonomik göstergeleri etkileyecek bir önem sahip. Günümüz tüketicinin değişen taleplerini karşılamak için yassı çelikte farklı uygulamalara da ihtiyaç duyuluyor, bu durum da maliyetleri artırıyor. Mevcut vergilerin azaltılmaması sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla yassı çelik ile ilgili vergi düzenlemesi talebimizi bir kez daha dile getirmek isteriz” dedi.