3. Uluslararası Biyosidal Kongresi

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile birlikte 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Hotel'de düzenlendi.

Kongrede; Türkiye'de konunun tüm taraflarının bir araya gelmesiyle, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (ECHA) rolü, Biyosidal ürünlerin Global ruhsatlandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) rolü, Avrupa Birliği piyasasındaki mevcut biyosidal ürünler ve kullanımları, biyosidal ürünlerde sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi, biyosidal ürünlerde maksimum kalıntı limitleri, biyosidal endüstrisinin bugünü ve geleceği, biyosidal mevzuatının etkileri gibi konularda bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı sağlanması amaçlandı.

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere http://www.biyosidal2016.org/ adresinden ulaşılabilir.